Sejarah BPSDM ESDM

 • 1886 - 1942

  Berdirinya Battanche Petroleum Maatschaapij (BPM) 

 • 1950

  BPM / Shell menyelenggarakan Pendidikan Ahli Minyak

 • 1953

  Pendidikan dan Pelatihan Bidang Tambang Bawah Tanah diselenggarakan oleh STTM Ombilin

 • 1963

  Penyelenggaraan Pendidikan Perminyakan dilaksanakan oleh Akademi Perminyakan Pertamina (APP) di Bandung

 • 1966

  Ditetapkan Pendidikan dan Pelatihan seb sektor Migas siselenggarakan oleh Pusat Pendidikan dan Latihan lapangan Perindustrisn Minyak dan Gas Bumi (Pusdik Migas).

  APP berubah menjadi AKAMIGAS

 • 1976

  Pendidikan dan Pelatihan Bidang Pertambangan sebagai bagian dari Pusat Pengembangan Teknologi Mineral (PPTM)

 • 1992

  Pusat Pengembangan Teknologi Mineral (PPTM) menjadi Pusat Pengembangan tenaga Pertambangan (PPTP)

  STTM Ombilin berubah status menjadi Lembaga Penddidikan dan Pelatihan Tambang (LPPT) Ombilin

  Pendidikan dan Pelatihan Bidang Geologi diselenggarakan oleh Bidang Tenaga dan Teknik Geologi pada Pusat Pengembangan tenaga Pertambangan (PPTP)

 • 1996

  Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Tambang (LPPT) Ombilin berubah menjadi Ombilin Mines Training College (OMTC)

 • 2001

  Pembentukan Badan Pendidikan dan Pelatihan ESDM

  Pembentukan Sekretariat  Badan Pendidikan dan Pelatihan ESDM

  Pendidikan dan Pelatihan Bidang Energi dan Kelistriklan diselenggarakan oleh Pusat  Pendidikan dan Pelatihan Energi dan Ketenagalistrikan (Pusdiklat EKTL)

  Pendidikan dan Pelatihan Bidang  Geologi  diselenggarakan  Pusdiklat Geologi

  Pusdik Migas menjadi Pusdiklat Migas

  Pusat Pengembangan Tenaga Pertambangan (PPTP) menjadi Pusat Pendidikan dan Pelatihan Teknologi Mineral dan Batubara (Pusdiklat Tekmira) 

 • 2003

  Pendidikan dan Pelatihan Bidang Tambang Bawah Tanah menjadi Balai Diklat  Tambang Bawah Tanah (BDTBT)

 • 2005

  Pusdiklat EKTL berubah menjadi Pusdiklat Ketenagalistriklan dan Energi Baru Terbarukan (Pusdiklat KEBT)

 • 2010

  Pusdiklat Tekmira menjadi Pusdiklat Mineral dan Batubara  (Pusdiklat Minerba)

  Pusdiklat KEBT menjadi Pusdiklat Ketenagalistriklan, Energi Baru Terbarukan, dan Konservasi Energi

 • 2013

  Akamigas berubah status menjadi STEM Migas

 • 2016

  Reorganisasi menjadi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM)